İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilim Olimpiyatları

    

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİLise Fen Bilimleri Yarışması Bilgilendirme Sayfası

İstanbul Atatürk Fen Lisesi, lise düzeyindeki okullar için Fen Bilimleri yarışması - 14 Mayıs 2022, Kadıköy, İstanbul

 

Konu:

Fizik, Kimya, Biyoloji Yarışması

Amaç: Geleceğin büyükleri olacak gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel düşünce yapılarının gelişmesine yardımcı olmak, bilimi anlamaları için genç yaşta öğrenmelerine imkân sağlamak, bilimi hayatının içinde sindirerek evrensel hayat tarzı yapmak.

 

Kapsam:

Madde 1: Yapılacak bilim sınavı; Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere üç farklı alandan oluşacaktır.

Madde 2: Sınav lise müfredatında yer alan Fizik, Kimya ve Biyoloji konularından yapılacaktır.

Madde 3: Yarışmaya katılacak öğrenciler Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarından sadece birinde yarışabilecektir.

Madde 4: Sınavda sorulacak soru sayıları Fizik alanında 20 soru, Kimya alanında 50 soru, Biyoloji alanında 60 soru olarak belirlenmiştir. Her üç alanda sınav çoktan seçmeli olarak hazırlanacaktır.

Madde 5: Tüm branşlar da sınav süresi 2 saattir.

Madde 6: Yapılacak olan sınava İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Resmi ve Özel Liseler katılabilecektir. Sınav bu liselerin birinde okumakta olan tüm öğrencilerinin katılımına açıktır.

Madde 7: Yarışmaya katılacak olan okullar Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarından her birinden 1 öğrenci olmak şartıyla en fazla üç öğrenci ile katılabilirler.