İstanbul Atatürk Fen Lisesi Bilim Olimpiyatları

    

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİOrtaokul Matematik Yarışması Bilgilendirme Sayfası

İstanbul Atatürk Fen Lisesi Ortaokullar Matematik yarışması - 26 Mart 2022, Kadıköy, İstanbul

 

Konu: Matematik Yarışması

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin matematiksel düşünmelerini sağlamak, matematiğe olan ilgisini arttırmak, matematik düzeyi yüksek olan öğrencileri tespit etmek, girişimci ve rekabetçi bir ruh ile barış içinde yarışmayı teşvik etmek, başarı elde eden öğrencileri onurlandırmak ve en önemlisi öğrencilere matematiğin güzelliklerini göstererek matematik sevgisi aşılamaktır.

 

Kapsam:

Madde 1: Sınavda sorulacak sorular, ortaokul matematik dersi müfredatında yer alan konulardan ve TÜBİTAK ilköğretim bilim olimpiyatları birinci aşama sınavında yer alan konulardan olacaktır.

Madde 2: 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında İstanbul il genelindeki resmi ve özel ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler matematik yarışmasına katılabilirler.